Vergoedingen

Voetzorg is belangrijk als u diabetes hebt. Hoe is de voetzorg voor mensen met diabetes in Nederland georganiseerd?

Uw praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt op basis daarvan uw zorgprofiel.
Een zorgprofiel is gebaseerd op de conditie van uw voeten en de risico’s die u loopt op het krijgen van voetwonden.
Bij diabetische voetzorg zijn diverse zorgverleners betrokken. Soms is dat de podotherapeut.
Soms is dat de medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist.
Deze drie voetzorgverleners zijn allemaal gespecialiseerd in risicovoeten.
Voor de leesbaarheid gebruiken we in dit artikel soms de term pedicure, we bedoelen dan medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist.

Hieronder ziet u per zorgprofiel hoe de voetzorg geregeld is en hoe deze betaald wordt.

Zorgprofiel 0
De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel.
Bij zorgprofiel 0 heeft u geen speciale zorg nodig. Toch is het verstandig om een medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist te bezoeken.
Soms zit vergoeding hiervan in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.

Zorgprofiel 1
De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel.
Bij zorgprofiel 1 krijgt u een doorverwijzing naar de podotherapeut. Deze doet een jaarlijks voetonderzoek. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Op basis van dit onderzoek kan de podotherapeut u voor voetzorg doorverwijzen naar een medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist.
Of deze pedicure vergoed wordt, hangt af van uw eigen zorgverzekering. Soms zit dit in het aanvullende pakket. In de meeste gevallen betaalt u de kosten zelf.

Zorgprofiel 2/3/4
De praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige controleert jaarlijks uw voeten en bepaalt uw zorgprofiel.
Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 volgt een doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een individueel behandelplan voor u op.
De podotherapeut kan een deel van de behandeling laten uitvoeren door een medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist.
Controleer of deze een contract heeft met de podotherapeut. Anders krijgt u de kosten van haar behandeling niet vergoed.
De medisch noodzakelijke voetzorg bij zorgprofiel 2, 3 en 4 valt binnen de basisverzekering.

LET OP
– Heeft u zorgprofiel 1 of hoger, vraag dan zelf om een doorverwijzing naar de podotherapeut, als uw zorgverlener dat niet automatisch doet.
Het onderzoek van de podotherapeut zit in de basisverzekering.
– Een medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist kan een deel van het behandelplan uitvoeren.
Die zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u zorgprofiel 1 of hoger heeft.
Daarnaast kan de pedicure cosmetische voetzorg leveren, zoals het weghalen van eelt of het knippen van nagels om cosmetische redenen.
Dit valt buiten de medisch noodzakelijke zorg. Hiervoor moet u dus zelf betalen. De pedicure hoort u hierover van tevoren te informeren.
Let op: medisch noodzakelijke voetzorg hoeft u niet zelf te betalen.
Verzekerden en pedicures kunnen de kosten voor medisch noodzakelijke voetzorg ook niet rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
Alleen de podotherapeut (dus niet medisch pedicure, pedicure met aantekening diabetische voet of paramedische chiropodist) kan dit doen.
Zorgverzekeraars sluiten voor medisch noodzakelijke voetzorg alleen nog contracten af met zorggroepen en podotherapeuten.

Call Now Button